Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 99-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  99-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.07.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/058  B33Y 10/00  B33Y 70/00  B33Y 80/00  B29C 64/118  A61F 5/05   
(54)  Názov  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na členok a chodidlo 
(57)  Anotácia  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na členok a chodidlo (ďalej fixačná pomôcka) je tvorená telom (1) hlavného dielu, telom (6) spevňovacieho dielu a telom (7) podrážky, ktoré majú hrúbku 2 až 5 milimetrov a sú vytvorené z termoplastického materiálu, kyselina polymliečna – PLA, telo (1) hlavného dielu a telo (6) spevňovacieho dielu vo vnútornej ploche obsahuje otvory (2) s pravidelným rozstupom a otvory (3) na zaistenie pomocou suchých zipsov, telo (1) hlavného dielu obsahuje otvory (4) na vloženie nitov a plochu (5) na chodidlo. Vytláča sa vo forme platne postupným pridávaním vrstiev termoplastického materiálu, kyselina polymliečna – PLA, ktorý sa pretláča vo forme cievky cez vyhrievanú dýzu a ukladá sa podľa softvérom definovaných dráh na platformu 3D tlačiarne. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93;
Michal Dávid, Ing., PhD.; Okružná ulica 6498/13, Trnava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93;
Michal Dávid, Ing., PhD.; Okružná ulica 6498/13, Trnava 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Ing. Peter Deďo, advokát; Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 99-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 01.08.2022 17,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 99-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 27.07.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 27.07.2022 Typ Doručené
Opis 27.07.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 27.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.07.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 03.10.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 03.10.2022 Typ Interné listy
PUV 99-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku