Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 98-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  98-2021 
(22)  Application Date  30.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  E01B 26/00  E01C 9/00  E01C 15/00   
(54)  Title  Prefabrikovaný panel a prefabrikovaný panelový systém 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava 5; SK;
Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA; Popkova 996/14, 664 34 Kuřim; CZ;
Šooš Marek, Ing.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava 42; SK 
(72)  Inventor(s)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava 5; SK;
Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA; Popkova 996/14, 664 34 Kuřim; CZ;
Šooš Marek, Ing.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava 42; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 98-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 98-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.06.2021 Type Delivered
1a Opis 30.06.2021 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 30.06.2021 Type Delivered
1c Výkresy 30.06.2021 Type Delivered
1d Anotácia 30.06.2021 Type Delivered
1e Obrázok k anotácii 30.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 30.06.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.07.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.07.2021 Type Payment
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.09.2021 Type Internal Letter
7 výsledok rešerše 01.10.2021 Type Internal Letter
8 oznámenie o výsledku rešerše 25.11.2021 Type Sent document
9 pokyn na zverejnenie PÚV 25.11.2021 Type Internal Letter
PUV 98-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku