Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 98-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  98-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E01B 26/00  E01C 9/00  E01C 15/00   
(54)  Názov  Prefabrikovaný panel a prefabrikovaný panelový systém 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava 5; SK;
Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA; Popkova 996/14, 664 34 Kuřim; CZ;
Šooš Marek, Ing.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava 42; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šooš Ľubomír, Dr.h.c. prof. Ing., PhD.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čačko Viliam, Ing., PhD.; Mánesovo námestie 7, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Chlebo Ondrej, Ing., PhD.; Beňadická 1, 851 06 Bratislava 5; SK;
Marek Jiří, Prof. Dr. Ing., Ph.D. DBA; Popkova 996/14, 664 34 Kuřim; CZ;
Šooš Marek, Ing.; Tulipánová 12, 841 01 Bratislava 42; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 98-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 98-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 30.06.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.06.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 30.06.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 30.06.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 30.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 08.07.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 13.07.2021 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 16.09.2021 Typ Interné listy
PUV 98-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku