Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 96-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  96-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 45/00   
(54)  Názov  Temperovací držiak 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Lilko Ján, Ing.; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Lilko Ján, Ing.; Svetlá 1, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 96-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 96-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2021 Typ Doručené
1a Anotácia 29.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 29.06.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 29.06.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 29.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.07.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 12.07.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.08.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 25.08.2021 Typ Doručené
6a Opis 25.08.2021 Typ Doručené
6b Výkresy 25.08.2021 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 25.08.2021 Typ Doručené
6d Anotácia 25.08.2021 Typ Doručené
6e Obrázok k anotácii 25.08.2021 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.10.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 25.10.2021 Typ Doručené
9a Opis 25.10.2021 Typ Doručené
9b Anotácia 25.10.2021 Typ Doručené
9c Výkresy 25.10.2021 Typ Doručené
9d Nároky na ochranu 25.10.2021 Typ Doručené
PUV 96-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku