Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 95-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  95-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G10K 1/00   
(54)  Názov  Pasívny reproduktor pre smart zariadenia s funkciou stojana 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Šustek Ján, Ing., PhD.; M.R.Štefánika 2600/3, 960 01 Zvolen 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 95-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 95-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 29.06.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 29.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 29.06.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 29.06.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 29.06.2021 Typ Doručené
1f Anotácia 29.06.2021 Typ Doručené
1g Obrázok k anotácii 29.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.07.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.07.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.09.2021 Typ Doručené
6a Opis 23.09.2021 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 23.09.2021 Typ Doručené
6c Výkresy 23.09.2021 Typ Doručené
6d Obrázok k anotácii 23.09.2021 Typ Doručené
6e Anotácia 23.09.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2021 Typ Odoslané
PUV 95-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku