Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 94-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  94-2021 
(22)  Application Date  28.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B21J 15/00   
(54)  Title  Spôsob a zariadenie na opačné nitovanie matíc 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  MATADOR Automotive Vráble, a.s.; Staničná 1045, 952 12 Vráble; SK 
(72)  Inventor(s)  Durdík Roman, Ing.; Holešovská 1017/32, 951 93 Topoľčianky; SK;
Palacka Marián, Ing.; Viničná 16, 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch; SK;
Hlava Tomáš, Ing., PhD.; Kozárovce 334, 935 22 Kozárovce; SK;
Cmorej Tomáš, Ing., PhD.; Podzámková 396/1, 053 04 Spišské Podhradie; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 94-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 94-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2021 Type Delivered
1a Anotácia 28.06.2021 Type Delivered
1b Obrázok k anotácii 28.06.2021 Type Delivered
1c Opis 28.06.2021 Type Delivered
1d Nároky na ochranu 28.06.2021 Type Delivered
1e Výkresy 28.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 28.06.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.07.2021 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 25.10.2021 Type Delivered
6a Anotácia 25.10.2021 Type Delivered
6b Obrázok k anotácii 25.10.2021 Type Delivered
6c Opis 25.10.2021 Type Delivered
6d Nároky na ochranu 25.10.2021 Type Delivered
6e Výkresy 25.10.2021 Type Delivered
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.10.2021 Type Internal Letter
8 rešeršná správa 19.11.2021 Type Internal Letter
9 výsledok rešerše 19.11.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o výsledku rešerše 19.11.2021 Type Sent document
11 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2021 Type Internal Letter
PUV 94-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku