Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 94-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  94-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21J 15/00   
(54)  Názov  Systém opačného nitovania matíc 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATADOR Automotive Vráble, a.s.; Staničná 1045, 952 12 Vráble; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Durdík Roman, Ing.; Holešovská 1017/32, 951 93 Topoľčianky; SK;
Palacka Marián, Ing.; Viničná 16, 941 01 Bánov pri Nových Zámkoch; SK;
Hlava Tomáš, Ing., PhD.; Kozárovce 334, 935 22 Kozárovce; SK;
Cmorej Tomáš, Ing., PhD.; Podzámková 396/1, 053 04 Spišské Podhradie; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 94-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 94-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.06.2021 Typ Doručené
1a Anotácia 28.06.2021 Typ Doručené
1b Obrázok k anotácii 28.06.2021 Typ Doručené
1c Opis 28.06.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 28.06.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 28.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 07.07.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 13.07.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.2021 Typ Odoslané
PUV 94-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku