Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 94-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  94-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16G 3/00   
(54)  Názov  Systém na zvieranie a priťahovanie dopravníkových pásov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrček Slavomír, prof. Ing., PhD.; Trenčianska 2, 010 08 Žilina 8; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Kuric Ivan, prof. Dr. Ing.; J. Goliána 2, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 94-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 94-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.06.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 27.06.2019 Typ Doručené
1b Opis 27.06.2019 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 27.06.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 27.06.2019 Typ Doručené
1e Anotácia 27.06.2019 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 27.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.06.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.10.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 07.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 07.11.2019 Typ Doručené
5b Opis 07.11.2019 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 20.11.2019 Typ Doručené
6a Plná moc 20.11.2019 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.04.2020 Typ Interné listy
PUV 94-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku