Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 93-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  93-2021 
(22)  Application Date  24.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  F41A 3/00   
(54)  Title  Pákový záver 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gejdoš Vladimír; Ľubeľa 37, 032 14 Ľubeľa; SK 
(72)  Inventor(s)  Gejdoš Vladimír; Ľubeľa 37, 032 14 Ľubeľa; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 93-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 93-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2021 Type Delivered
1a Opis 24.06.2021 Type Delivered
1b Anotácia 24.06.2021 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 24.06.2021 Type Delivered
1d Výkresy 24.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 24.06.2021 Type Delivered
3 výzva na doplnenie identifikátora osoby 24.06.2021 Type Sent document
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.07.2021 Type Payment
5 Odpoveď na správu úradu 01.07.2021 Type Delivered
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 17.08.2021 Type Delivered
7a Opis 17.08.2021 Type Delivered
7b Nároky na ochranu 17.08.2021 Type Delivered
7c Anotácia 17.08.2021 Type Delivered
7d Výkresy 17.08.2021 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.08.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 25.10.2021 Type Delivered
9a Opis 25.10.2021 Type Delivered
9b Anotácia 25.10.2021 Type Delivered
9c Nároky na ochranu 25.10.2021 Type Delivered
9d Výkresy 25.10.2021 Type Delivered
PUV 93-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku