Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 93-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  93-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F41A 3/36  F41A 5/02   
(54)  Názov  Pákový záver 
(57)  Anotácia  Pákový záver je zariadenie na bezpečné uzamykanie samonabíjacích zbraní tvorené pevnou hlavňou (2) a závorníkom (6) posúvaným pákou (10) otočne uloženou na čape (9) páky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gejdoš Vladimír; Ľubeľa 37 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gejdoš Vladimír; Ľubeľa 37 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.06.2025 
   Maximálna platnosť do  24.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 93-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 29.06.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 93-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.06.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.06.2021 Typ Doručené
Opis 24.06.2021 Typ Doručené
Výkresy 24.06.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 24.06.2021 Typ Doručené
výzva na doplnenie identifikátora osoby 24.06.2021 Typ Odoslané
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.07.2021 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 01.07.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 17.08.2021 Typ Doručené
Anotácia 17.08.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.08.2021 Typ Doručené
Opis 17.08.2021 Typ Doručené
Výkresy 17.08.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.08.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.10.2021 Typ Doručené
Anotácia 25.10.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.10.2021 Typ Doručené
Opis 25.10.2021 Typ Doručené
Výkresy 25.10.2021 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.01.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 22.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 22.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 27.04.2022 Typ Odoslané
PUV 93-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku