Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 93-2020
(11)  Utility Model Number  9083 
(21)  Application Number  93-2020 
(22)  Application Date  01.06.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  10.03.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.11.2020 
(45)  Publication of Registration Date  10.03.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  17.02.2021 
(51)  International Patent Classification  E04F 11/00   
(54)  Title  Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa 
(57)  Abstract  Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa pozostáva z puzdrového roštu (1), v ktorom sú uložené dva páry koľajníc (2), pričom v každom páre koľajníc (2) sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty (3) rampy. Puzdrový rošt (1) nad každým párom koľajníc (2) má zabudovaný zasúvací nájazd (5). Jeden čelný nájazdový segment (3) rampy každého páru koľajníc (2) má sklápací príchyt (4). Nájazdové segmenty (3) rampy majú tvar písmena „U“ s prevismi po oboch stranách ramien, pričom ich previsy majú klzné plochy (6) na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.; Tehelná 7702/3A, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  01.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  01.06.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 93-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 93-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.06.2020 Type Delivered
1a Opis 01.06.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 01.06.2020 Type Delivered
1c Výkresy 01.06.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 01.06.2020 Type Delivered
1e Plná moc 01.06.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.06.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.08.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 10.09.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 10.09.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.09.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.09.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.02.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Type Sent document
PUV 93-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku