Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 92-2019
(11)  Utility Model Number  8756 
(21)  Application Number  92-2019 
(22)  Application Date  25.06.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  04.05.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.12.2019 
(45)  Publication of Registration Date  04.05.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  02.04.2020 
(51)  International Patent Classification  B21C 51/00  B21D 24/04  G01L 1/04  G01N 3/04   
(54)  Title  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr 
(57)  Abstract  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr pozostáva z hornej, strednej a dolnej časti. Horná časť obsahuje upínaciu objímku (1) a rotačný upínač (2) s axiálnym valčekovým ložiskom (3). Do rotačného upínača sa upína ťahaná rúra (5) prostredníctvom závitovej tyče (4). Stredná časť obsahuje nosník (6), ťažnicu (7) v držiaku (8), závitové upínacie tyče (9) a matice (10). Dolná časť prípravku pozostáva z držiaka (11) tŕňa (12) upnutého na závitovej tyči (19) tŕňa (12), kosouhlého ložiska (13), tlačnej pružiny (14) a meradla (15) sily. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 9, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  25.06.2023 
   Utility Model Validity maximum until  25.06.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 92-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 92-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.06.2019 Type Delivered
1a Opis 25.06.2019 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 25.06.2019 Type Delivered
1c Výkresy 25.06.2019 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 25.06.2019 Type Delivered
1e Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
1f Generálna plná moc 25.06.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2019 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Type Delivered
5a Sprievodný list 05.09.2019 Type Delivered
5b Opis 05.09.2019 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2019 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 09.10.2019 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2019 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2019 Type Internal Letter
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
13 záznam o ukončení konania o PÚV 23.03.2020 Type Internal Letter
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.03.2020 Type Internal Letter
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.04.2020 Type Sent document
PUV 92-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku