Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 91-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  91-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 1/00   
(54)  Názov  Energeticky efektívnejší náhon kolesového bicykla. 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Čebík Jozef, Ing.; Pribinova č. 35/1113, 053 11 Smižany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Čebík Jozef, Ing.; Pribinova č. 35/1113, 053 11 Smižany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 91-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 91-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 21.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 21.06.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 21.06.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 21.06.2021 Typ Doručené
2 Identifikátor osoby 22.06.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 22.06.2021 Typ Doručené
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 30.06.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.07.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zastavenie konania 17.09.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o zastavenie konania 07.10.2021 Typ Doručené
PUV 91-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku