Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 90-2022
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  90-2022 
(22)  Application Date  15.07.2022 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  24.11.2022 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A61B 5/00  A61B 5/01  A61B 5/145  A61B 5/1455  A61B 5/332   
(54)  Title  Nositeľné biomonitorovacie zariadenie a spôsob monitoringu pacienta 
(57)  Abstract  Nositeľné biomonitorovacie zariadenie je tvorené telesom, na ktorého spodnej strane ja aplikovaná adhézna biokompatibilná páska s výrezom, v ktorom je kontaktná plocha (A) na meranie teploty, sústava LED (B) s emitovaním v spektre VIS a IR, pričom v telese sú usporiadané obvody: senzorického bloku (6) okysličenia krvi pozostávajúceho zo sústavy LED (B), fotodetektora (C) s implementovaným koprocesorom a sekundárneho fotodetektora (D); senzorického bloku (8) merania telesnej teploty pacienta; senzorického bloku (7) merania okolitej teploty s detekciou ambientnej teploty; senzorického bloku (5) akcelerometra na detekciu polohy/pohybu pacienta; bloku (1) riadiacej jednotky; bloku (2) hodín reálneho času; bloku (4) lokálnej pamäte a bloku (10) napájania. Na vonkajšej strane telesa je usporiadané aktivačné tlačidlo (E) a port (F) štandardu USB. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
NanoDesign, s.r.o.; Drotárska 6385/19a, Bratislava 
(72)  Inventor(s)  Černaj Ľuboš, Ing.; Š. Moysesa 440/48, Žiar nad Hronom;
Nevřela Juraj, Ing., PhD.; Zelená 357/1, Bratislava-Staré Mesto;
Donoval Martin, Ing., Doc. PhD.; Drotárska cesta 6385/19A, Bratislava-Staré Mesto;
Mičjan Michal, Ing., PhD.; Slnečná ulica 2332/43, Miloslavov;
Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90;
Gašparek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139;
Závodník Tomáš, Ing.; Šándorova 3201/15, Bratislava-Ružinov;
Kozárik Jozef, Ing.; Lipová 157/6, Rajec;
Jagelka Martin, Ing., PhD.; Matejkova 3272/15, Bratislava-Karlova Ves 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 90-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 25.07.2022 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 90-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Nároky na ochranu 15.07.2022 Type Delivered
Obrázok k anotácii 15.07.2022 Type Delivered
Opis 15.07.2022 Type Delivered
Plná moc 15.07.2022 Type Delivered
Výkresy 15.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.07.2022 Type Delivered
správa o prieskume vecné chyby 15.08.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.10.2022 Type Delivered
oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2022 Type Sent document
PUV 90-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku