Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 90-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  90-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.07.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61B 5/00  A61B 5/01  A61B 5/145  A61B 5/1455  A61B 5/332   
(54)  Názov  Nositeľné biomonitorovacie zariadenie a spôsob monitoringu pacienta 
(57)  Anotácia  Nositeľné biomonitorovacie zariadenie je tvorené telesom, na ktorého spodnej strane ja aplikovaná adhézna biokompatibilná páska s výrezom, v ktorom je kontaktná plocha (A) na meranie teploty, sústava LED (B) s emitovaním v spektre VIS a IR, pričom v telese sú usporiadané obvody: senzorického bloku (6) okysličenia krvi pozostávajúceho zo sústavy LED (B), fotodetektora (C) s implementovaným koprocesorom a sekundárneho fotodetektora (D); senzorického bloku (8) merania telesnej teploty pacienta; senzorického bloku (7) merania okolitej teploty s detekciou ambientnej teploty; senzorického bloku (5) akcelerometra na detekciu polohy/pohybu pacienta; bloku (1) riadiacej jednotky; bloku (2) hodín reálneho času; bloku (4) lokálnej pamäte a bloku (10) napájania. Na vonkajšej strane telesa je usporiadané aktivačné tlačidlo (E) a port (F) štandardu USB. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
NanoDesign, s.r.o.; Drotárska 6385/19a, Bratislava 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Černaj Ľuboš, Ing.; Štefana Moyzesa 440/48, 965 01 Žiar nad Hronom 1; SK;
Nevřela Juraj, Ing., PhD.; Zelená 357/1, Bratislava-Staré Mesto;
Donoval Martin, Ing., Doc. PhD.; Drotárska cesta 6385/19A, Bratislava-Staré Mesto;
Mičjan Michal, Ing., PhD.; Slnečná ulica 2332/43, Miloslavov;
Debnár Tomáš, Ing.; Vrícko 90, 038 31 Vrícko; SK;
Gašpárek Krisztián, Ing.; Veľká Paka 139, 930 51 Veľká Paka; SK;
Závodník Tomáš, Ing.; Nad Laborcom 4, 071 01 Michalovce 1; SK;
Kozárik Jozef, Ing.; Lipová 6, 015 01 Rajec; SK;
Jagelka Martin, Ing., PhD.; Matejková 15, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 90-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 25.07.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 90-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 15.07.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 15.07.2022 Typ Doručené
Opis 15.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 15.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 15.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.07.2022 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 15.08.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.10.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 11.10.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2022 Typ Odoslané
PUV 90-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku