Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 90-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  90-2021 
(22)  Application Date  21.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date   
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  B01J 19/00  G21C 15/00   
(54)  Title  Systém chladenia reaktorov s vysokými teplotnými diferenciami 
(57)  Abstract   
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ROEZ, s.r.o.; Tyršova 2354/2, 934 01 Levice 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Istenes Igor, Ing.; Sliačska 1b, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Istenes Štefan, Ing.; Jaskový rad 5812316708, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Otépka Stanislav, Ing.; Ožvoldíkova 2006/10, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čižmárik Ján, Ing.; Perecká 2969/18, 934 05 Levice 5; SK;
Sivý Martin, Ing., PhD.; Centrum I. 36/85, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application   
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
PUV 90-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 90-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2021 Type Delivered
1a Opis 21.06.2021 Type Delivered
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.06.2021 Type Delivered
1c Anotácia 21.06.2021 Type Delivered
1d Výkresy 21.06.2021 Type Delivered
1e Nároky na ochranu 21.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2021 Type Delivered
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.06.2021 Type Sent document
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2021 Type Payment
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.08.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 10.09.2021 Type Delivered
6a Anotácia 10.09.2021 Type Delivered
6b Opis 10.09.2021 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.10.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 03.11.2021 Type Delivered
9a Anotácia 03.11.2021 Type Delivered
9b Opis 03.11.2021 Type Delivered
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.11.2021 Type Internal Letter
11 rešeršná správa 23.11.2021 Type Internal Letter
12 výsledok rešerše 24.11.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2021 Type Sent document
14 pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2021 Type Internal Letter
PUV 90-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku