Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 90-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  90-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  21.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F25D 19/00   
(54)  Názov  Systém chladenia reaktorov s vysokými teplotnými diferenciami 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROEZ, s.r.o.; Tyršova 2354/2, 934 01 Levice 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Istenes Igor, Ing.; Sliačska 1b, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Istenes Štefan, Ing.; Jaskový rad 5812316708, 831 01 Bratislava-Nové Mesto; SK;
Otépka Stanislav, Ing.; Ožvoldíkova 2006/10, 841 02 Bratislava-Dúbravka; SK;
Čižmárik Ján, Ing.; Perecká 2969/18, 934 05 Levice 5; SK;
Sivý Martin, Ing., PhD.; Centrum I. 36/85, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 90-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 90-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2021 Typ Doručené
1a Opis 21.06.2021 Typ Doručené
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 21.06.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 21.06.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 21.06.2021 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 21.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 21.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 30.06.2021 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 03.08.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.08.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.09.2021 Typ Doručené
6a Anotácia 10.09.2021 Typ Doručené
6b Opis 10.09.2021 Typ Doručené
PUV 90-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku