Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 90-2020
(11)  Utility Model Number  9271 
(21)  Application Number  90-2020 
(22)  Application Date  19.05.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  11.08.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  14.04.2021 
(45)  Publication of Registration Date  11.08.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.07.2021 
(51)  International Patent Classification  B60J 3/02  B60J 1/20   
(54)  Title  Slnečná interiérová clona 
(57)  Abstract  Slnečná interiérová clona (1) je osadená medzi stropom automobilu a interiérovým podhľadom (3) vo vystuženom oceľovom ráme (2), ktorý má v priereze tvar písmena U a je upevnený do stropu automobilu, pričom tento rám (2) je predĺžený o vodiace drážky (5) osadené a vytvorené v plastovom interiérovom kryte pravej a ľavej výstuhy predného skla, na konci rámu (2) pod stropom je umiestnený elektrický systém (4) na ovládanie slnečnej interiérovej clony (1), kde slnečná interiérová clona (1) má v strede otvor (6) na držiak spätného zrkadla (7) a je ukončená stužujúcim poloblúkom na zabránenie deformácii slnečnej interiérovej clony (1) pri zatiahnutí slnečnej interiérovej clony (1). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava 2; SK 
(72)  Inventor(s)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava 2; SK 
(74)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  19.05.2024 
   Utility Model Validity maximum until  19.05.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 90-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 90-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2020 Type Delivered
1a Opis 19.05.2020 Type Delivered
1b Výkresy 19.05.2020 Type Delivered
1c Nároky na ochranu 19.05.2020 Type Delivered
1d Anotácia 19.05.2020 Type Delivered
1e Výkresy 19.05.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 19.05.2020 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.05.2020 Type Payment
4 Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 04.06.2020 Type Delivered
5 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 08.06.2020 Type Sent document
6 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 08.06.2020 Type Payment
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2020 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 13.08.2020 Type Delivered
8a Opis 13.08.2020 Type Delivered
8b Plná moc 13.08.2020 Type Delivered
8c Sprievodný list 13.08.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.08.2020 Type Delivered
10 oznámenie o zápise zmeny 17.08.2020 Type Sent document
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2020 Type Sent document
12 Odpoveď na správu úradu 17.09.2020 Type Delivered
12a Sprievodný list 17.09.2020 Type Delivered
12b Opis 17.09.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.09.2020 Type Delivered
13a Sprievodný list 29.09.2020 Type Delivered
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Type Payment
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.10.2020 Type Sent document
16 Žiadosť inde neuvedená 19.11.2020 Type Delivered
16a Sprievodný list 19.11.2020 Type Delivered
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2020 Type Sent document
18 Odpoveď na správu úradu 11.01.2021 Type Delivered
18a Opis 11.01.2021 Type Delivered
18b Sprievodný list 11.01.2021 Type Delivered
19 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2021 Type Internal Letter
20 rešeršná správa 05.03.2021 Type Internal Letter
21 výsledok rešerše 05.03.2021 Type Internal Letter
22 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Type Sent document
23 pokyn na zverejnenie PÚV 09.03.2021 Type Internal Letter
24 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.07.2021 Type Internal Letter
25 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Type Sent document
PUV 90-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.08.2020 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku