Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 90-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9271 
(21)  Číslo prihlášky  90-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60J 3/02  B60J 1/20   
(54)  Názov  Slnečná interiérová clona 
(57)  Anotácia  Slnečná interiérová clona (1) je osadená medzi stropom automobilu a interiérovým podhľadom (3) vo vystuženom oceľovom ráme (2), ktorý má v priereze tvar písmena U a je upevnený do stropu automobilu, pričom tento rám (2) je predĺžený o vodiace drážky (5) osadené a vytvorené v plastovom interiérovom kryte pravej a ľavej výstuhy predného skla, na konci rámu (2) pod stropom je umiestnený elektrický systém (4) na ovládanie slnečnej interiérovej clony (1), kde slnečná interiérová clona (1) má v strede otvor (6) na držiak spätného zrkadla (7) a je ukončená stužujúcim poloblúkom na zabránenie deformácii slnečnej interiérovej clony (1) pri zatiahnutí slnečnej interiérovej clony (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava 2; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Salus Štefan, Ing.; Palkovičova 13, 821 08 Bratislava 2; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  19.05.2024 
   Maximálna platnosť do  19.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 90-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 90-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 19.05.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 19.05.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 19.05.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 19.05.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 19.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 19.05.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.05.2020 Typ Platba
4 Žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky 04.06.2020 Typ Doručené
5 vyžiadanie poplatku za podanie žiadosti o odklad zverejnenia 08.06.2020 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za odklad zverejnenia prihlášky 08.06.2020 Typ Platba
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 13.08.2020 Typ Doručené
8a Opis 13.08.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 13.08.2020 Typ Doručené
8c Sprievodný list 13.08.2020 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.08.2020 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 17.08.2020 Typ Odoslané
11 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.09.2020 Typ Odoslané
12 Odpoveď na správu úradu 17.09.2020 Typ Doručené
12a Sprievodný list 17.09.2020 Typ Doručené
12b Opis 17.09.2020 Typ Doručené
13 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 29.09.2020 Typ Doručené
13a Sprievodný list 29.09.2020 Typ Doručené
14 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.10.2020 Typ Platba
15 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 06.10.2020 Typ Odoslané
16 Žiadosť inde neuvedená 19.11.2020 Typ Doručené
16a Sprievodný list 19.11.2020 Typ Doručené
17 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2020 Typ Odoslané
18 Odpoveď na správu úradu 11.01.2021 Typ Doručené
18a Opis 11.01.2021 Typ Doručené
18b Sprievodný list 11.01.2021 Typ Doručené
19 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.02.2021 Typ Interné listy
20 rešeršná správa 05.03.2021 Typ Interné listy
21 výsledok rešerše 05.03.2021 Typ Interné listy
22 oznámenie o výsledku rešerše 08.03.2021 Typ Odoslané
23 pokyn na zverejnenie PÚV 09.03.2021 Typ Interné listy
24 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 20.07.2021 Typ Interné listy
25 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 90-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 17.08.2020 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku