Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 9-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9652 
(21)  Číslo prihlášky  9-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.02.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.07.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  08.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61K 8/02  A61K 8/19  A61K 8/365  A61K 8/92  A61Q 19/10  A61K 8/97   
(54)  Názov  Prísada do kúpeľa 
(57)  Anotácia  Opísané sú prísady do kúpeľa na báze síranu horečnatého a kyseliny citrónovej, pre ktoré je typické, že obsahujú uhličitan dvojdraselný – K2CO3 a/alebo hydrogénuhličitan draselný – KHCO3 a aspoň jedno z rastlinných masiel. Rastlinné maslo v jeho tuhej forme sa nachádza vnútri finálneho tvarovaného prípravku. Prísady do kúpeľa podľa riešenia sú určené na úpravu vody určenej na relaxačný a/alebo rehabilitačný kúpeľ. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 9335/34, Bratislava-Rača 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.02.2026 
   Maximálna platnosť do  01.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.07.2022 14/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 9-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.02.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 9-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra Typ Odoslané
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 01.02.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.02.2022 Typ Doručené
Opis 01.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 01.02.2022 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.03.2022 Typ Doručené
Anotácia 28.03.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 28.03.2022 Typ Doručené
Opis 28.03.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 28.03.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 25.05.2022 Typ Doručené
Anotácia 25.05.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.05.2022 Typ Doručené
Opis 25.05.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie PÚV 12.07.2022 Typ Interné listy
rešeršná správa 12.07.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 12.07.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.07.2022 Typ Interné listy
PUV 9-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku