Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 88-2018
(11)  Utility Model Number  8426 
(21)  Application Number  88-2018 
(22)  Application Date  14.05.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.10.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  13.03.2019 
(51)  International Patent Classification  G03B 27/62  G06T 15/00  G06T 17/00  H04N 13/10  B25B 5/10  B25B 1/10   
(54)  Title  Modulárny prípravok na hromadné ustavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie 
(57)  Abstract  Modulárny prípravok na hromadné ustavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie je riešený tak, že hranatý rámik (1) je tvorený šesťhranným profilom, pričom do každej strany rámika (1) sú vložené dva pripájacie permanentné magnety (3). Každá strana rámika (1) má horizontálne orientovaný lícovací kolík (4) a lícovací otvor (5), ktoré sa pravidelne striedajú po bokoch rámika (1). Na každej strane rámika (1) medzi každým lícovacím kolíkom (4) a lícovacím otvorom (5) je horizontálne a prestaviteľne vložená upínacia tyčka (6) so zaisťovacou skrutkou (7). Permanentné magnety (3) pri lícovacích kolíkoch (4) majú opačnú magnetickú orientáciu ako permanentné magnety (3) pri lícovacích otvoroch (5). V rohoch rámika (1) sú vertikálne orientované upínacie otvory (9). Upínacie tyčky (6) môžu mať variabilnú veľkosť. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Buranská Eva, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Samardžiová Michaela, Ing., PhD.; Jiráskova 17, 917 05 Trnava 5; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.05.2025 
   Utility Model Validity maximum until  14.05.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
PUV 88-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 3,40 EUR
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 64,60 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 88-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 14.05.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 14.05.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 14.05.2018 Type Delivered
Opis 14.05.2018 Type Delivered
Výkresy 14.05.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Type Payment
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Type Payment
Doplnenie materiálov 18.06.2018 Type Delivered
Plná moc 18.06.2018 Type Delivered
výzva na predloženie plnej moci 18.06.2018 Type Sent document
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 25.07.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 26.07.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 27.07.2018 Type Sent document
výsledok rešerše 27.07.2018 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2022 Type Delivered
Plná moc 04.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 03.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 14.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 25.11.2022 Type Sent document
PUV 88-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku