Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 87-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  87-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 3/00   
(54)  Názov  Hydraulický modul pre vykurovacie zariadenie s tepelným čerpadlom 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
Vaillant GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slivka Branislav, M.Eng.; ul. Nikole Tesle 4, 262 15 Padina; RS;
Nečas Dušan, Ing.; Rastislavova 1, 909 01 Skalica 1; SK;
Mášik Marián, Ing.; Lopašov 112, 908 63 Lopašov; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 87-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 87-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.06.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 13.06.2021 Typ Doručené
1b Príloha inde neuvedená 13.06.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 13.06.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 13.06.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 13.06.2021 Typ Doručené
1f Výkresy 13.06.2021 Typ Doručené
1g Výkresy 13.06.2021 Typ Doručené
1h Výkresy 13.06.2021 Typ Doručené
1i Výkresy 13.06.2021 Typ Doručené
1j Opis 13.06.2021 Typ Doručené
1k Sprievodný list 13.06.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 21.06.2021 Typ Doručené
2a Opis 21.06.2021 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 21.06.2021 Typ Doručené
2c Výkresy 21.06.2021 Typ Doručené
2d Anotácia 21.06.2021 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 21.06.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 21.06.2021 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.06.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.07.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 12.09.2021 Typ Doručené
6a Nároky na ochranu 12.09.2021 Typ Doručené
6b Opis 12.09.2021 Typ Doručené
8 Odpoveď na správu úradu 14.09.2021 Typ Doručené
8a Opis 14.09.2021 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 14.09.2021 Typ Doručené
PUV 87-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku