Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 86-2020
(11)  Utility Model Number  9034 
(21)  Application Number  86-2020 
(22)  Application Date  15.05.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  10.02.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.10.2020 
(45)  Publication of Registration Date  10.02.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  18.01.2021 
(51)  International Patent Classification  B21C 1/24  B21C 3/16  B21C 37/20   
(54)  Title  Plávajúci tŕň na výrobu rúr so skrutkovicovo zatočeným tvarovo členitým vnútorným povrchom 
(57)  Abstract  Plávajúci tŕň na výrobu rúr so skrutkovicovo zatočeným tvarovo členitým vnútorným povrchom pozostáva zo skrutky (2b), na ktorej je nasunuté axiálne ložisko (2d) a voľne uložená kužeľová časť (2b). Na konci skrutky (2b) je pevne naskrutkovaná skrutkovicovo zatočená časť (2c). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK;
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  15.05.2024 
   Utility Model Validity maximum until  15.05.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2020 10/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.02.2021 3/2021 FG2K
 
PUV 86-2020
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2020 80,00 EUR 27.08.2020 46,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 86-2020
S/N Item Name Date Type Document Payment
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.05.2020 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
1a Opis 15.05.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 15.05.2020 Type Delivered
1c Výkresy 15.05.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 15.05.2020 Type Delivered
1e Plná moc 15.05.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.05.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.05.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2020 Type Internal Letter
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.07.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 27.07.2020 Type Delivered
6 rozhodnutie o vrátení preplatku 25.08.2020 Type Sent document
7 rešeršná správa 17.08.2020 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 17.08.2020 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2020 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2020 Type Internal Letter
11 vnútrospisový list 26.08.2020 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.01.2021 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.02.2021 Type Sent document
PUV 86-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku