Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 85-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9380 
(21)  Číslo prihlášky  85-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  28.07.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 63/06  B62B 19/02   
(54)  Názov  Kolo-saňový vozík na dopravu výbavy hasičov v extrémnych terénoch 
(57)  Anotácia  Kolo-saňový vozík na dopravu výbavy hasičov v extrémnych terénoch horských lesov tvorí prútový oceľový vozík (1) so štvorkolesovým podvozkom (2), určený na nesenie výbavy hasičov v nosnej časti, ktorá pozostáva z plechového dna (3), na ktorom je uložená elektrocentrála (4) a elektrický navijak (5). Elektrický navijak (5) je pohonnou jednotkou pri vyťahovaní vozíka s hasičskou výbavou v teréne. Elektrocentrála (4) zabezpečuje energiu pre elektrický navijak (5). Súčasťou vozíka (1) sú bočné kryty (6) na zabezpečenie drobného materiálu a náradia proti vypadnutiu. Na čelných plochách vozíka (1) sú cez úchyty (7) odnímateľne uložené čelné rámy (8) a (9). Čelný rám (9) je vybavený čelným krytom (10) na zabezpečenie drobného materiálu a náradia proti vypadnutiu. V prípade zložitého terénu je štvorkolesový podvozok (2) možné vybaviť odnímateľným saňovým podvozkom (11). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hnilica Richard, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Hnilicová Michaela, Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Priatka Matej, Ing.; Salajka 936/22, 985 06 Utekáč; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hnilica Richard, doc. Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Hnilicová Michaela, Ing., PhD.; T. Vansovej 15, 960 01 Zvolen 1; SK;
Priatka Matej, Ing.; Salajka 936/22, 985 06 Utekáč; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2024 
   Maximálna platnosť do  15.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 28.07.2021 14/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2021 22/2021 FG2K
 
PUV 85-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 85-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.05.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 15.05.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 15.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.05.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 27.05.2020 Typ Platba
4 rozhodnutie o vrátení preplatku 08.06.2020 Typ Odoslané
5 vnútrospisový list 16.06.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.06.2020 Typ Odoslané
7 Žiadosť inde neuvedená 06.07.2020 Typ Doručené
7a Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 06.07.2020 Typ Doručené
8 Žiadosť inde neuvedená 06.07.2020 Typ Doručené
9 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 09.07.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 29.07.2020 Typ Doručené
11 oznámenie o zápise zmeny 07.08.2020 Typ Odoslané
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2020 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 04.12.2020 Typ Doručené
13a Opis 04.12.2020 Typ Doručené
13b Výkresy 04.12.2020 Typ Doručené
13c Nároky na ochranu 04.12.2020 Typ Doručené
13d Anotácia 04.12.2020 Typ Doručené
13e Obrázok k anotácii 04.12.2020 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 26.05.2021 Typ Interné listy
15 Doplnenie materiálov 31.05.2021 Typ Doručené
15a Nároky na ochranu 31.05.2021 Typ Doručené
17 výsledok rešerše 29.06.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 30.06.2021 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 29.06.2021 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.11.2021 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.11.2021 Typ Odoslané
PUV 85-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 06.08.2020 Hnilica Richard, doc. Ing., PhD. Hnilica Richard, doc. Ing., PhD.
Hnilicová Michaela, Ing., PhD.
Priatka Matej, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku