Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 84-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9599 
(21)  Číslo prihlášky  84-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.09.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  25.05.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.09.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.09.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04B 1/66  E04C 2/284  E06B 1/62   
(54)  Názov  Spôsob úpravy prefabrikovaných stenových panelov budovy na zabezpečenie vzduchotesnosti 
(57)  Anotácia  Spôsob úpravy prefabrikovaných stenových panelov budovy na zabezpečenie vzduchotesnosti spočíva v tom, že na celý prístupný vonkajší povrch (la) veľkoplošných dosiek (1) tvoriacich opláštenie stenového panelu (2) drevostavby sa nanesie vzduchotesný povlak (7) tvorený fóliou (4) a lepidlom (3) na súvislé pokrytie vonkajšieho povrchu (la), pričom vzduchotesný povlak (7) zakrýva styky (8) dosiek (1) a otvory (9) po spojovacích prostriedkoch a fólia (4) ako súčasť vzduchotesného povlaku (7) sa na vonkajší povrch (la) nanáša s presahmi (PS) po stranách stenového panelu (2) a počas aplikácie zakrýva otvory (Ot) na budúce okná alebo dvere. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T.G.Masaryka 8024/24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Pavol, Ing., PhD.; Košariská 123, 906 15 Košariská; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; gen. Asmolova 1989/20, Zvolen-Môťová 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  08.06.2025 
   Maximálna platnosť do  08.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 25.05.2022 10/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.09.2022 18/2022 FG2K
 
PUV 84-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2021 68,00 EUR
31 Poplatok za pokračovanie v konaní 06.12.2021 66,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 84-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 08.06.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 08.06.2021 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.06.2021 Typ Doručené
Opis 08.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 08.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 08.06.2021 Typ Doručené
Výkresy 08.06.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.06.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.07.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.12.2021 Typ Doručené
Anotácia 03.12.2021 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.12.2021 Typ Doručené
Opis 03.12.2021 Typ Doručené
Žiadosť o pokračovanie v konaní 03.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
rozhodnutie o zastavení konania 06.12.2021 Typ Odoslané
31 Poplatok za pokračovanie v konaní 07.12.2021 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.12.2021 Typ Interné listy
rozhodnutie o pokračovaní v konaní (vyhovenie) 20.12.2021 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 05.05.2022 Typ Odoslané
PUV 84-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku