Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 84-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  84-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04C 2/00   
(54)  Názov  Úprava prefabrikovaných stenových panelov budovy pre zabezpečenie vzduchotesnosti 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Sedlák Pavol, Ing., PhD.; Košariská 123, 906 15 Košariská; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Murínová Naďa, Ing.; T. G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 84-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 84-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.06.2021 Typ Doručené
1a Anotácia 08.06.2021 Typ Doručené
1b Obrázok k anotácii 08.06.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 08.06.2021 Typ Doručené
1d Opis 08.06.2021 Typ Doručené
1e Výkresy 08.06.2021 Typ Doručené
1f Sprievodný list 08.06.2021 Typ Doručené
1g Plná moc 08.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.06.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.07.2021 Typ Odoslané
PUV 84-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku