Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 83-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  83-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 13/00   
(54)  Názov  Tlaková obehová elektráreň 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MEZEY Ladislav; Magurská 12, 831 01 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  MEZEY Ladislav; Magurská 12, 831 01 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  JURAN Svetozár, JUDr., ANIMUS patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 45; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 83-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 83-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 07.06.2021 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 07.06.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 07.06.2021 Typ Doručené
1e Anotácia 07.06.2021 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 07.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 18.06.2021 Typ Odoslané
4 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.06.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume vecné chyby 06.07.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.09.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 03.09.2021 Typ Odoslané
PUV 83-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku