Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 82-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  82-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.11.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03D 9/30  F03D 13/25  F03D 80/40   
(54)  Názov  Multirotorový veterno-energetický systém 
(57)  Anotácia  Multirotorový veterno-energetický systém je vhodný na ťažko prístupné miesta, ako sú vyššie hory, hlboké moria a strechy. Podstatou technického riešenia je koncentrácia prúdenia terénom, stavbou alebo nasávacou turbínou (4), ktorá svojimi listami na oske (3) pod a nad predným nosníkom (7) a výtokovou rýchlosťou vysáva okolité prúdenie vzduchu, a tým ho urýchľuje v mieste zachytávania vetra multirotorovým systémom. Rotory (6) sú na oskách (12) a tie sú paralelne uložené na priečkach zadného nosníka (11). Smer vztlakových síl a osiek (12) je zhodný s kotevnými lanami (14). Stĺpik (13) je zaťažený len vzperovo hmotnosťou zariadenia, ktorá je redukovaná. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaliský Alexander, Ing.; Liptovská Sielnica 153 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.11.2022 22/2022 BA2K
 
PUV 82-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 04.07.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 82-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 29.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.06.2022 Typ Doručené
Opis 29.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 29.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 28.10.2022 Typ Odoslané
PUV 82-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku