Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 81-2021
(11)  Utility Model Number  9398 
(21)  Application Number  81-2021 
(22)  Application Date  07.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  20.12.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  11.08.2021 
(45)  Publication of Registration Date  20.12.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  26.11.2021 
(51)  International Patent Classification  C04B 18/20  C04B 18/18  C04B 28/00   
(54)  Title  Cementovo-plastová zmes 
(57)  Abstract  Cementovo-plastová zmes je tvorená základnou cementovo-plastovou zmesou, ktorá obsahuje 29 % hmotn. až 43 % hmotn. plastovej drviny, 56 % hmotn. až 69 % hmotn. cementu a 1,0 % hmotn. až 2,0 % hmotn. superplastifikátora s prídavkom 6,0 % hmotn. až 12 % hmotn. piesku s frakciou 0,3 mm až 2,0 mm a 4,0 % hmotn. až 14,0 % hmotn. vody. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Nagy Ottó; Horný Bar 285;
Nagy Ottó; Horný Bar 285 
(72)  Inventor(s)  Nagy Ottó; Horný Bar 285;
Nagy Ottó; Horný Bar 285 
(74)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  07.06.2025 
   Utility Model Validity maximum until  07.06.2031 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
3 Licenčné zmluvy 24.08.2022 16/2022 QB2K
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 34925948 1 Maneo TECH s. r. o. nevýlučná 05.08.2022 platná
 
PUV 81-2021
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.06.2021 17,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.06.2022 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.06.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 81-2021
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Opis 07.06.2021 Type Delivered
Plná moc 07.06.2021 Type Delivered
Plná moc 07.06.2021 Type Delivered
Sprievodný list 07.06.2021 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2021 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.06.2021 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 07.07.2021 Type Delivered
Opis 07.07.2021 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2021 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 16.07.2021 Type Internal Letter
rešeršná správa 16.07.2021 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 16.07.2021 Type Sent document
výsledok rešerše 16.07.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.11.2021 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.11.2021 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Type Sent document
vnútrospisový list 13.06.2022 Type Internal Letter
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 22.06.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Licenčná zmluva 22.06.2022 Type Delivered
Plná moc 22.06.2022 Type Delivered
Plná moc 22.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 22.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.06.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 25.07.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 28.07.2022 Type Delivered
Licenčná zmluva 28.07.2022 Type Delivered
oznámenie o zápise licencie 05.08.2022 Type Sent document
PUV 81-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku