Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 80-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  80-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08G 1/00   
(54)  Názov  Autonómne parkovisko 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miklovič Peter, Ing.; Rozvodná 3, 831 01 Bratislava 37; SK;
Lupták Stanislav, Ing.; Topoľčianska 25, 811 05 Bratislava 1; SK;
Kliský Severín, Ing.; Ul. 29. augusta 30, 811 09 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miklovič Peter, Ing.; Rozvodná 3, 831 01 Bratislava 37; SK;
Lupták Stanislav, Ing.; Topoľčianska 25, 811 05 Bratislava 1; SK;
Kliský Severín, Ing.; Ul. 29. augusta 30, 811 09 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 80-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.06.2021 Typ Doručené
1a Príloha inde neuvedená 03.06.2021 Typ Doručené
1b Opis 03.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.06.2021 Typ Platba
4 výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 04.10.2021 Typ Odoslané
PUV 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku