Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 80-2020
(11)  Utility Model Number  9123 
(21)  Application Number  80-2020 
(22)  Application Date  13.05.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  12.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  12.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  22.04.2021 
(51)  International Patent Classification  F16H 19/00  F16D 1/10  B25J 11/00  G01Q 10/00   
(54)  Title  Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom 
(57)  Abstract  Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom je tvorený elektromotorom (1), ktorý je pomocou hriadeľovej spojky (22) spojený s prvým hriadeľom (21), na konci ktorého sa nachádza prvý pastorok (20). Tento prvý pastorok (20) je v zábere s ozubeným kolesom (9), ktoré prenáša mechanickú energiu na posuvný hriadeľ (7), na ktorom sú ozubené spojky (10), ktoré prenášajú mechanickú energiu buď smerom k harmonickej prevodovke (13), ktorá otáča tyčovú svorku (18) spolu s tyčou (17), alebo presúva mechanickú energiu k hnacej remenici (19), ktorá pohybuje ozubeným remeňom (4), a tým sa prenáša mechanická energia k hnanej remenici (5), následne cez druhý hriadeľ (6) k druhému pastorku (23), ktorý je v zábere s čelným ozubením (24) nachádzajúcim sa na kolese (14) s drážkou. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  13.05.2024 
   Utility Model Validity maximum until  13.05.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 80-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 80-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.05.2020 Type Delivered
1a Opis 13.05.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 13.05.2020 Type Delivered
1c Výkresy 13.05.2020 Type Delivered
1d Obrázok k anotácii 13.05.2020 Type Delivered
1e Plná moc 13.05.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 15.05.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.06.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 04.11.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 19.11.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Type Sent document
PUV 80-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku