Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 8-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  8-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61M 11/00   
(54)  Názov  Spôsob zvýšenia stupňa účinnosti a komfortu používania individuálnych ochranných prostriedkov pred infekciami 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Štollmann Miloslav, Ing.; Očovská cesta 58, 962 01 Zvolenská Slatina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Štollmann Miloslav, Ing.; Očovská cesta 58, 962 01 Zvolenská Slatina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 8-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 8-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.01.2021 Typ Doručené
1b Opis 25.01.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 25.01.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.01.2021 Typ Doručené
2a Opis 27.01.2021 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 27.01.2021 Typ Doručené
2c Anotácia 27.01.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 27.01.2021 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 29.01.2021 Typ Doručené
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.02.2021 Typ Platba
6 správa o prieskume vecné chyby 22.02.2021 Typ Odoslané
7 rozhodnutie o zamietnutí 14.05.2021 Typ Odoslané
PUV 8-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku