Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 8-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  8-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  04.02.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02K 21/00   
(54)  Názov  Magnetický motor 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ďurík Róbert, Ing.; Veterná 59, 036 01 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Ďurík Róbert, Ing.; Veterná 59, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 8-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 8-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.02.2020 Typ Doručené
1a Opis 04.02.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 04.02.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 04.02.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 04.02.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 04.02.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.02.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 11.02.2020 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 11.02.2020 Typ Doručené
5 správa o prieskume vecné chyby 14.02.2020 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.04.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 16.04.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 20.04.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 13.04.2021 Typ Doručené
9 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 13.04.2021 Typ Odoslané
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2021 Typ Platba
11 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 15.06.2021 Typ Doručené
12 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 16.06.2021 Typ Odoslané
13 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 29.06.2021 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.08.2021 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 17.08.2021 Typ Odoslané
16 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2021 Typ Platba
17 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.10.2021 Typ Doručené
18 druhé a ďalšie predĺženie lehoty /spoplatnené/ 20.10.2021 Typ Odoslané
PUV 8-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku