Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 78-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  78-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A43D 8/32  A43D 8/36  A43D 5/04  B26B 3/00  B26D 1/00   
(54)  Názov  Orezávací nôž s P-Z tvarom reznej časti na orezávanie výronkov na výliskoch po lisovaní podrážok topánok 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, Žilina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hrbál Jakub, Ing.; Jesenského 336/8, Jelšava;
Peterka Jozef, Dr. Ing. prof.; Ulica Adama Štrekára 8118/53, Trnava;
Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK;
Kuric Ivan, Dr. prof. Ing.; J. Goliána 1514/2, Martin;
Zajačko Ivan, Ing.; Nešporova 2237/7, Žilina;
Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, Kysucké Nové Mesto 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 78-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 07.07.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 78-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 27.06.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 27.06.2022 Typ Doručené
Opis 27.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 27.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 27.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 05.09.2022 Typ Doručené
Anotácia 05.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 05.09.2022 Typ Doručené
Výkresy 05.09.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 28.09.2022 Typ Odoslané
PUV 78-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku