Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 78-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  78-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C23C 18/00   
(54)  Názov  Komplexný systém monitorovania zmien elektrických vlastnosti progresívnych materiálov citlivých na rôzne plyny 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nanodesign s.r.o.; Drotárska cesta 19/a, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK;
POWERTEC s.r.o.; Drotárska cesta 19/a, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Režo Vratislav, Bc.; Žirany 63, 951 74 Žirany; SK;
Weis Martin, doc, Ing, DrSc.; Dlhá 44, 900 26 Slovenský Grob; SK;
Nevřela Juraj, Ing., PhD.; Zelená 1, 811 01 Bratislava-Staré Mesto; SK;
Mičjan Michal, Ing., PhD.; Slnečná ulica 43, 900 42 Miloslavov; SK;
Novota Miroslav, Ing., PhD; Hlinná 43, 055 01 Margecany; SK;
Hanic Michal, Ing.; Hany Meličkovej 14, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK;
Donoval Martin, doc, Ing., PhD.; Drotárska cesta 19, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 78-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 78-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 31.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 31.05.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 31.05.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 31.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.06.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 04.06.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.07.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 14.09.2021 Typ Doručené
5a Výkresy 14.09.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 14.09.2021 Typ Doručené
5c Opis 14.09.2021 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.10.2021 Typ Odoslané
PUV 78-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku