Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 78-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8012 
(21)  Číslo prihlášky  78-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  28.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A23L 33/00  A23L 33/10  A23L 33/15  A23L 33/17  A23L 33/16  A23K 20/00  A23K 20/142  A23K 20/174  A23K 20/24  A23K 20/26  A61K 33/00   
(54)  Názov  Výživový doplnok 
(57)  Anotácia  Opísané výživové doplnky sú zdrojom vodíka v stave zrodu, ktorý sa vyznačuje vysokou redukčnou schopnosťou. Obsahujú kovový horčík v množstve 1 až 15 hmotnostných dielov a aspoň jednu z látok zahŕňajúcich aminokyseliny, vitamíny, rastlinné adaptogény, morské riasy, fosforečnany a/alebo uhličitany horečnaté a/alebo vápenaté, hydroxid a/alebo oxid horečnatý a uhličitan a/alebo oxid zinočnatý v množstve 85 až 99 hmotnostných dielov. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  28.03.2021 
   Maximálna platnosť do  28.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Licenčné zmluvy 07.01.2020 01/2020 QB2K
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 25193342 1 THEIA s.r.o. nevýlučná 05.12.2019 platná
 
PUV 78-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 78-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.03.2017 Typ Doručené
1a Opis 28.03.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 28.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.03.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.04.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 22.05.2017 Typ Doručené
5a Opis 22.05.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 22.05.2017 Typ Doručené
5c Anotácia 22.05.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.06.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 09.06.2017 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2017 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.11.2017 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 18.10.2019 Typ Doručené
14a Licenčná zmluva 18.10.2019 Typ Doručené
15 vyžiadanie poplatku 20.11.2019 Typ Odoslané
16 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.12.2019 Typ Platba
17 oznámenie o zápise licencie 06.12.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 29.04.2020 Typ Doručené
18a Licenčná zmluva 29.04.2020 Typ Doručené
19 všeobecný referátnik 12.05.2020 Typ Odoslané
PUV 78-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku