Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 78-2017
(11)  Utility Model Number  8012 
(21)  Application Number  78-2017 
(22)  Application Date  28.03.2017 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.02.2018 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.08.2017 
(45)  Publication of Registration Date  05.02.2018 
(47)  Date of registration and making available to the public  21.12.2017 
(51)  International Patent Classification  A23L 33/00  A23L 33/10  A23L 33/15  A23L 33/17  A23L 33/16  A23K 20/00  A23K 20/142  A23K 20/174  A23K 20/24  A23K 20/26  A61K 33/00   
(54)  Title  Výživový doplnok 
(57)  Abstract  Opísané výživové doplnky sú zdrojom vodíka v stave zrodu, ktorý sa vyznačuje vysokou redukčnou schopnosťou. Obsahujú kovový horčík v množstve 1 až 15 hmotnostných dielov a aspoň jednu z látok zahŕňajúcich aminokyseliny, vitamíny, rastlinné adaptogény, morské riasy, fosforečnany a/alebo uhličitany horečnaté a/alebo vápenaté, hydroxid a/alebo oxid horečnatý a uhličitan a/alebo oxid zinočnatý v množstve 85 až 99 hmotnostných dielov. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(72)  Inventor(s)  Teren Ján, Ing., CSc.; Pri Šajbách 34, 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  28.03.2024 
   Utility Model Validity maximum until  28.03.2027 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
3 Licenčné zmluvy 07.01.2020 01/2020 QB2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 24.02.2021 04/2021 ND2K
 
 
  Licence Holder(s) 
S/N Title Kind Effectiveness from Status
  • 31326142 1 THEIA s.r.o. nevýlučná 05.12.2019 platná
 
PUV 78-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 78-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 28.03.2017 Type Delivered
1a Opis 28.03.2017 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 28.03.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 29.03.2017 Type Delivered
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.04.2017 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.04.2017 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 22.05.2017 Type Delivered
5a Opis 22.05.2017 Type Delivered
5b Nároky na ochranu 22.05.2017 Type Delivered
5c Anotácia 22.05.2017 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.06.2017 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 09.06.2017 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2017 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 08.06.2017 Type Internal Letter
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.11.2017 Type Internal Letter
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 18.10.2019 Type Delivered
14a Licenčná zmluva 18.10.2019 Type Delivered
15 vyžiadanie poplatku 20.11.2019 Type Sent document
16 15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.12.2019 Type Payment
17 oznámenie o zápise licencie 06.12.2019 Type Sent document
18 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 29.04.2020 Type Delivered
18a Licenčná zmluva 29.04.2020 Type Delivered
19 všeobecný referátnik 12.05.2020 Type Sent document
20 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.02.2021 Type Delivered
21 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 08.02.2021 Type Sent document
22 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 16.02.2021 Type Payment
23 predĺženie doby platnosti ÚV 16.02.2021 Type Sent document
PUV 78-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku