Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 77-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  77-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F03B 3/00   
(54)  Názov  Tlaková obehová elektráreň 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mezey Ladislav; Magurská 2769/12, Bratislava-Nové Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Mezey Ladislav; Magurská 2769/12, Bratislava-Nové Mesto 
(74)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Svetozár Juran; SNP 1450/19, Modra 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 77-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 10.07.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 77-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 24.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 24.06.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 24.06.2022 Typ Doručené
Opis 24.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.06.2022 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 04.08.2022 Typ Odoslané
PUV 77-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku