Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 75-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  75-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  26.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01S 13/00   
(54)  Názov  Prototyp na detekciu nízkohladinového strihu vetra a algoritmus na vydávanie výstrah pred týmito javmi 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MicroStep-MIS, spol. s r.o.; Čavojského 1, 841 04 Bratislava 4; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gaál Ladislav, Mgr., PhD.; Vítězná 418, 272 04 Kladno; CZ;
Omelka Jozef, Ing.; Ďurgalova 4, 831 01 Bratislava 37; SK;
Gažák Martin, RNDr.; Viničná 2216/11, 900 31 Stupava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 75-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 75-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 26.05.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 26.05.2021 Typ Doručené
1d Anotácia 26.05.2021 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 26.05.2021 Typ Doručené
1f Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 26.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.05.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 31.05.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2021 Typ Odoslané
PUV 75-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku