Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 74-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  74-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Adaptívna brzda guľatiny pri gravitačnom sústreďovaní dreva 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Krilek Jozef, Ing.; Malinovského 886/20, Krupina 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Krilek Jozef, Ing.; Malinovského 886/20, Krupina;
Kuvik Tomáš, Ing., PhD.; Látky 109, 985 45 Látky; SK;
Melicherčík Ján, Ing., PhD.; Stožok 227, 962 12 Stožok; SK;
Ferenčík Michal, Ing., PhD.; Podkamenné 72/41, 029 56 Zákamenné; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 74-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 24.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 74-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 23.06.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 23.06.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 23.06.2022 Typ Doručené
Opis 23.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 23.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Doručené
PUV 74-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku