Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 74-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9147 
(21)  Číslo prihlášky  74-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C05F 11/00  C05F 1/00  C05G 3/00   
(54)  Názov  Spôsob zhodnotenia odpadovej ovčej vlny 
(57)  Anotácia  Spôsob spočíva v rozvarení ovčej vlny s popolom z dreva, slamy, repkovej slamy a vzniká kvalitné ekologické hnojivo využiteľné na hnojenie pôdy, lúk, pasienkov, v záhradkárstve a lesnom hospodárstve. Môže byť použité na hnojenie kyslých aj zásaditých pôd po úprave kyselinou fosforečnou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SlovSETRA, s.r.o.; Slovenské Pravno 16, 038 22 Slovenské Pravno; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kernová Elena; Slatinka nad Bebravou 129, 956 53 Slatinka nad Bebravou; SK;
Petríková Nadežda, Ing.; Viliama Žingora 55, 036 01 Martin 1; SK;
Petrík Jozef, Ing. CSc.; Viliama Žingora 55, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.05.2024 
   Maximálna platnosť do  11.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 74-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 74-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 11.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 11.05.2020 Typ Doručené
1c Anotácia 11.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.05.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 29.05.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 17.06.2020 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.06.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 24.08.2020 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 24.08.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.09.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 02.10.2020 Typ Doručené
8a Opis 02.10.2020 Typ Doručené
8b Anotácia 02.10.2020 Typ Doručené
8c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 02.10.2020 Typ Doručené
8d Nároky na ochranu 02.10.2020 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.2020 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 19.10.2020 Typ Doručené
10a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 19.10.2020 Typ Doručené
10b Opis 19.10.2020 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 19.10.2020 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Typ Doručené
11a Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 26.10.2020 Typ Doručené
11b Opis 26.10.2020 Typ Doručené
11c Nároky na ochranu 26.10.2020 Typ Doručené
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.11.2020 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 16.11.2020 Typ Doručené
13a Opis 16.11.2020 Typ Doručené
13b Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
13c Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 16.11.2020 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 18.11.2020 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 27.11.2020 Typ Interné listy
17 oznámenie o výsledku rešerše 27.11.2020 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 27.11.2020 Typ Interné listy
19 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.04.2021 Typ Interné listy
20 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 74-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku