Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 73-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  73-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  10.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  26.10.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/06   
(54)  Názov  Fototermický regeneračný prístroj pracujúci v červenej a blízkej infračervenej oblasti využívajúci výkonné LED diódy 
(57)  Anotácia  Fototermický regeneračný prístroj pracujúci v červenej a blízkej infračervenej oblasti využívajúci výkonné LED diódy v pulznom režime pozostáva z tela (4) biolampy so vzduchovými kanálmi (8) na odvod tepla, z LED modulu (3), na ktorom je umiestnená najmenej jedna LED dióda (3a), z mikroprocesorovej jednotky (5) s výkonovým budičom, senzorom teploty, ovládacími tlačidlami, displejom a USB konektorom (5a) na napájanie zo zdroja, pričom LED modul (3) je umiestnený v kryte (2) s ochrannou fóliou (1) a mikroprocesorová jednotka (5) je umiestnená v kryte (6) elektroniky s prednou fóliou (7). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FuturoLighting, s.r.o.; N.Teslu 5, Piešťany 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kulikov Valentin; Hlboká 1885/6, 972 51 Handlová; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Matej Makovník, advokát; Kláry Jarunkovej 4, Banská Bystrica 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 26.10.2022 20/2022 BA2K
 
PUV 73-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 13.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 73-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 10.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 10.06.2022 Typ Doručené
Opis 10.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 10.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 13.06.2022 Typ Doručené
rešeršná správa 23.09.2022 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 26.09.2022 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 26.09.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 26.09.2022 Typ Interné listy
PUV 73-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku