Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 72-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9305 
(21)  Číslo prihlášky  72-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 5/058  B29C 64/10  B33Y 80/00  A61L 15/12   
(54)  Názov  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na hornú končatinu a spôsob jej výroby 
(57)  Anotácia  3D tlačená tvarovateľná fixačná pomôcka na hornú končatinu je tvorená telom (1) vo vnútornej ploche obsahujúcom otvory (3) s pravidelným rozstupom a otvor (4) na palec, pričom telo (1) je po dvoch protiľahlých stranách vybavené úchytmi (2) na zaistenie na zápästí pomocou gumičiek, má hrúbku 2 mm a je vytvorené z termoplastického materiálu polylactic acid – PLA (kyselina polymliečna). Opísaný je tiež spôsob výroby pomôcky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93, 941 50 Dedinka; SK;
Michal Dávid, Ing.; Hospodárska 78, 917 01 Trnava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Molnár Ivan, Ing.; Dedinka 93, 941 50 Dedinka; SK;
Michal Dávid, Ing.; Hospodárska 78, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  AKWH Legal, s. r. o.; Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.05.2024 
   Maximálna platnosť do  03.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 72-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 72-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.05.2020 Typ Doručené
1c Generálna plná moc 03.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.05.2020 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.07.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 14.09.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 14.09.2020 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 17.09.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 16.11.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 16.11.2020 Typ Doručené
7b Opis 16.11.2020 Typ Doručené
7c Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
7d Výkresy 16.11.2020 Typ Doručené
7e Anotácia 16.11.2020 Typ Doručené
7f Obrázok k anotácii 16.11.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.01.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 21.03.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 21.03.2021 Typ Doručené
9b Opis 21.03.2021 Typ Doručené
9c Nároky na ochranu 21.03.2021 Typ Doručené
9d Anotácia 21.03.2021 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.04.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 13.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 14.04.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 14.04.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.09.2021 Typ Odoslané
PUV 72-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku