Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 71-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  71-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01K 3/00   
(54)  Názov  Prechodový bezkontaktný teplomer 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jágerský Dušan; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1681/14, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Garaj Miroslav; Golianova 10, 097 41 Banská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Jágerský Dušan; Nábrežie Dr. A. Stodolu 1681/14, 031 01 Liptovský Mikuláš 1; SK;
Garaj Miroslav; Golianova 10, 097 41 Banská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 71-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 71-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 20.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 20.05.2021 Typ Doručené
1c Výkresy 20.05.2021 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 20.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.05.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 24.05.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.06.2021 Typ Odoslané
PUV 71-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku