Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 70-95
(11)  Číslo úžitkového vzoru 
(21)  Číslo prihlášky  70-95 
(22)  Dátum podania prihlášky  20.02.1995 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.04.1998 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C10L 1/02  C10L 10/14  C10L 1/08  C10L 1/10   
(54)  Názov  Ekologické vznetové palivo s vysokou hustotou 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Macek Ján, Ing.; Galandova 14/58, 036 01 Martin; SK;
Čipkala Milan, Ing.; Blažeja Bullu 2/10, 036 08 Martin; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macek Ján, Ing.; Galandova 14/58, 036 01 Martin; SK;
Čipkala Milan, Ing.; Blažeja Bullu 2/10, 036 08 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  20.02.1999 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  20.02.1999 
   Maximálna platnosť do  20.02.2005 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
PUV 70-95
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
90 Poplatok 08.03.1995 400,00 SKK
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 08.03.1995 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 70-95
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o odklad zápisu 20.02.1995 Typ Doručené
Žiadosť o utajenie/odtajnenie 20.02.1995 Typ Doručené
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 20.02.1995 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
všeobecný referátnik 19.01.1998 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.03.1998 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 27.04.1998 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.09.2015 Typ Interné listy
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.09.2015 Typ Platba
90 Poplatok 10.09.2015 Typ Platba
PUV 70-95
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku