Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 70-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  70-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  09.06.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie   
(54)  Názov  Inerciálny navigačný systém na monitorovanie pohybov končatiny človeka vo výrobnom prostredí 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied, verejná výskumná inštitúcia; Dúbravská cesta 5810/9, Bratislava-Karlova Ves 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26;
Andok Róbert, Ing., PhD.; Benediktiho 3056/4, Bratislava-Staré Mesto;
Hricko Jaroslav, Ing., PhD.; Jarková 346/18, Dobšiná;
Ritomský Mário, Ing.; Rezedová 822/26, Bratislava-Ružinov;
Hajdučík Adrián, Ing., PhD.; Oravské Veselé 364 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 70-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 22.06.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 70-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 09.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 09.06.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 09.06.2022 Typ Doručené
Opis 09.06.2022 Typ Doručené
Výkresy 09.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 09.06.2022 Typ Doručené
PUV 70-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku