Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 70-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  70-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  19.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01N 1/02   
(54)  Názov  Médium na uchovávanie spermií hydiny, spôsob jeho prípravy a použitie 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Slanina Tomáš, Ing., PhD.; Babindol 16, 951 53 Babindol; SK;
Miškeje Michal, Ing., PhD.; Inovecká 38, 949 01 Nitra 1; SK;
Massányi Peter, prof. MVDr., DrSc.; Panská dolina 70, 949 01 Nitra 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Ing. Zuzana Girmanová, GIRMAN IP Management; Olivová 10, 949 01 Nitra; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 70-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 70-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 19.05.2021 Typ Doručené
1a Sprievodný list 19.05.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 19.05.2021 Typ Doručené
1c Opis 19.05.2021 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 19.05.2021 Typ Doručené
1e Anotácia 19.05.2021 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 19.05.2021 Typ Doručené
1g Výkresy 19.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.05.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.06.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 26.07.2021 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 26.07.2021 Typ Doručené
5c Nároky na ochranu 26.07.2021 Typ Doručené
5d Výkresy 26.07.2021 Typ Doručené
6 Doplnenie materiálov 27.07.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 27.07.2021 Typ Doručené
6b Výkresy 27.07.2021 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.08.2021 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 23.09.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 01.10.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 04.10.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 04.10.2021 Typ Interné listy
PUV 70-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku