Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 7-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  7-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47J 31/00   
(54)  Názov  Lyžička so sitkom na čaj 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vojtech Ivan, Ing.; Jakubíkova 10, 831 01 Bratislava 37; SK;
Vojtech Marek, Ing.; Landererova 8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vojtech Ivan, Ing.; Jakubíkova 10, 831 01 Bratislava 37; SK;
Vojtech Marek, Ing.; Landererova 8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 7-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 26.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 26.01.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 26.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.01.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.01.2021 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 01.02.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.04.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 14.04.2021 Typ Doručené
6b Opis 14.04.2021 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 14.04.2021 Typ Doručené
6d Výkresy 14.04.2021 Typ Doručené
6e Anotácia 14.04.2021 Typ Doručené
6f Obrázok k anotácii 14.04.2021 Typ Doručené
6g Výkresy 14.04.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Typ Odoslané
PUV 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku