Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 7-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  7-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A47G 19/16  A47J 31/06  A47G 21/04   
(54)  Názov  Lyžička so sitkom na čaj 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vojtech Ivan, Ing.; Jakubíkova 10, 831 01 Bratislava 37; SK;
Vojtech Marek, Ing.; Landererova 8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Vojtech Ivan, Ing.; Jakubíkova 10, 831 01 Bratislava 37; SK;
Vojtech Marek, Ing.; Landererova 8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 7-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.01.2021 Typ Doručené
1a Opis 25.01.2021 Typ Doručené
1b Výkresy 25.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.01.2021 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 26.01.2021 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 01.02.2021 Typ Doručené
4a Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.03.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.04.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 14.04.2021 Typ Doručené
6b Opis 14.04.2021 Typ Doručené
6c Nároky na ochranu 14.04.2021 Typ Doručené
6d Výkresy 14.04.2021 Typ Doručené
6e Anotácia 14.04.2021 Typ Doručené
6f Obrázok k anotácii 14.04.2021 Typ Doručené
6g Výkresy 14.04.2021 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.04.2021 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 02.07.2021 Typ Doručené
8a Sprievodný list 02.07.2021 Typ Doručené
8b Opis 02.07.2021 Typ Doručené
8c Nároky na ochranu 02.07.2021 Typ Doručené
8d Výkresy 02.07.2021 Typ Doručené
8e Obrázok k anotácii 02.07.2021 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 06.07.2021 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 06.07.2021 Typ Doručené
9b Opis 06.07.2021 Typ Doručené
9c Nároky na ochranu 06.07.2021 Typ Doručené
9d Výkresy 06.07.2021 Typ Doručené
9e Anotácia 06.07.2021 Typ Doručené
9f Obrázok k anotácii 06.07.2021 Typ Doručené
10 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.07.2021 Typ Platba
11 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 07.07.2021 Typ Platba
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.07.2021 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 29.09.2021 Typ Doručené
13a Nároky na ochranu 29.09.2021 Typ Doručené
14 05 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 30.09.2021 Typ Platba
15 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.10.2021 Typ Interné listy
16 rešeršná správa 12.10.2021 Typ Interné listy
17 výsledok rešerše 12.10.2021 Typ Interné listy
18 oznámenie o výsledku rešerše 12.10.2021 Typ Odoslané
19 pokyn na zverejnenie PÚV 12.10.2021 Typ Interné listy
PUV 7-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku