Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 67-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  67-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B29C 65/00   
(54)  Názov  Klipovacie zariadenie pre montáž kovových a plastových spojovacích klipov 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rubiq Technologies, s.r.o; Turbínová 13, 831 04 Bratislava 3; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tonhajzer Milan, Ing.; Potočná 417/6, 972 46 Čereňany; SK;
Mikula Andrej; Poruba 166, 972 11 Poruba; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 67-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 67-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2021 Typ Doručené
1a Opis 14.05.2021 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.05.2021 Typ Doručené
1c Anotácia 14.05.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 14.05.2021 Typ Doručené
1e Príloha inde neuvedená 14.05.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 14.05.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 19.05.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.06.2021 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.08.2021 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 13.08.2021 Typ Odoslané
7 záznam z rokovania 05.10.2021 Typ Interné listy
PUV 67-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku