Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 66-2019
(11)  Utility Model Number  8771 
(21)  Application Number  66-2019 
(22)  Application Date  22.05.2019 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  02.06.2020 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  07.01.2020 
(45)  Publication of Registration Date  02.06.2020 
(47)  Date of registration and making available to the public  14.04.2020 
(51)  International Patent Classification  B64C 39/02  G05D 1/10   
(54)  Title  Zariadenie na prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu 
(57)  Abstract  Zariadenie (18) na prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu využíva pre prieskumné bezpilotné lietajúce zariadenie (16) voľne dostupný systém (6) stabilizácie viac motorových bezpilotných lietajúcich zariadení spolu s dodatočnou stabilizáciou (10) využívajúcou senzory (11) na meranie vzdialenosti pre vyhnutie sa kolízii s možnými prekážkami. Manuálne alebo poloautomatizované riadenie prijímačom (3) na ovládanie prieskumného bezpilotného lietajúceho zariadenia (16) je vykonané na základe príkazov z ovládacieho modulu (14) umiestneného na pokročilom letovom ovládači (17). Zariadenie (18) disponuje možnosťou okamžitého snímania videozáznamu pomocou kamery (7) s vysokým rozlíšením. Na zlepšenie kvality zaznamenaného videozáznamu je použitý dodatočný zdroj (13) svetla. Prieskumné bezpilotné lietajúce zariadenie (16) je umiestnené na kostre (1) s dodatočnou ochranou, ktorá zabraňuje poškodeniu pri možnej kolízii a je napájané z lítiovo-polymérovej batérie (12). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 327/21, Trenčín-Záblatie 
(72)  Inventor(s)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  22.05.2023 
   Utility Model Validity maximum until  22.05.2029 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.01.2020 1/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 6/2020 FG2K
 
PUV 66-2019
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.06.2019 34,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 66-2019
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.05.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 22.05.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 22.05.2019 Type Delivered
Opis 22.05.2019 Type Delivered
Výkresy 22.05.2019 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Type Delivered
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.06.2019 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 05.11.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 06.11.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.04.2020 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 07.04.2020 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.06.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 24.11.2022 Type Sent document
PUV 66-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku