Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 66-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  66-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  22.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 39/02  G05D 1/10   
(54)  Názov  Zariadenie na prieskum a zaznamenávanie vzdialenosti v potrubných systémoch s možnosťou záznamu obrazu 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Brtko Peter, Ing.; Poľnohospodárska 21, 911 06 Trenčín 5; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 66-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 66-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 22.05.2019 Typ Doručené
1a Anotácia 22.05.2019 Typ Doručené
1b Výkresy 22.05.2019 Typ Doručené
1c Opis 22.05.2019 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 22.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 22.05.2019 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 06.06.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.07.2019 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 05.11.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 06.11.2019 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 05.11.2019 Typ Interné listy
PUV 66-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku